Hvordan gik afgræsningssæsonen 2021

Køer Græs
13. oktober 2021

Kreaturerne er ikke kommet på stald endnu, men det nærmer sig. Hvordan er det gået med afgræsningen i 2021? Det kan være fornuftigt at stille sig selv og sine medhjælpere spørgsmålet. Evaluering af afgræsningssæsonen skal gøres, mens den er i frisk i hukommelsen.

Hvad er lykkedes og hvad er ikke lykkedes? Tænk helt fra start, om der er ting du/I kunne have gjort anderledes.

  • Kom køerne ud rettidigt? Kom de for sent, og dermed ikke kunne holde græsset i bund fra start og derfor fik for meget stængelvækst, allerede i maj og juni.
  • Blev der vandet optimalt i forhold til nedbør og græsvækst?
  • Blev der taget de slæt på afgræsningsmarken, der var nødvendige for at opretholde en lækker græsmark hele sommeren?
  • Var produktionen hos køerne den forventede?

Det er blot nogle af de ting du/I har i erindring nu hvor afgræsningssæsonen går på hæld. Fundér over det og lav nogle notater i forhold til, hvad der skal ændres til næste år. Så er du godt forberedt.

Vil du vide, hvordan der er gået for dine kollegaer i 2021, med afgræsningen, så har du muligheden for at få et indblik i det ved Græskavalkaden der bliver afholdt ved Bjerringbro og Outrup ved Varde, den 2/11 og 3/11. ØkologiRådgivning Danmark giver en opsamling på data og erfaringer fra afgræsningssæsonen 2021.

Følg med på https://oerd.dk/arrangementer/ hvor det snart bliver annonceret nærmere.

Kontakt for mere info

Hans Lund

Kvægrådgiver

Mine kolleger har givet mig tilnavnet 'græsdoktoren', fordi mine specialer ligger i feltet afgræsning og græsmarksstyring. Herunder hører også at få afgræsning og malkerobotter til at spille sammen på de økologiske kvægbedrifter, så malkesystemet ikke forhindrer, at køerne henter mest muligt godt græs i marken. Jeg rådgiver også om får og andre små drøvtyggere.

Specialer:

- Mælkeproduktion
- Små drøvtyggere
- Forlænget laktation
- AMS og afgræsning
- Får

Luk (Esc)