Husk underskrevet skema B1 i god tid og inden 1. august

B1 Skema
20. maj 2021

Når der afsættes husdyrgødning, skal afsætningen kunne dokumenteres ved, at modtager kvitterer for mængden på Skema B1 (Gødningskvitteringen). I bør forud tjekke, at den afsatte mængde ikke overskrider den mængde, modtager har planlagt med. Det ser vi desværre alt for ofte, fordi man planlægger i antal tons i stedet for i kg total N, som man bør gøre. Husk også, at modtager skal være i gødningsregisteret for, at gødningsmængden kan trækkes fra i afgivers gødningsregnskab

Det bedste er at få kvitteringen i orden, så snart husdyrgødningen er flyttet. Det er afgivers konsulent, der kan printe skemaet, men det ligger som regel i markmappen.

Vi tager hul på gødningsregnskaberne i efteråret. Få tingene i orden og vær obs på, om der vil kunne afsættes/modtages samme mængde kvælstof til næste år – det er jo ikke sikkert!

Foruden gødningsregnskabet, så skal man også kunne fremvise de underskrevne skemaer til økologikontrollen, og vi har set eksempler på, at de også interesserer sig for skemaer fra foregående år, hvilket blot er endnu en god grund til at have styr på det.

Så ring til din gødningssamarbejder og få aftalt et møde, så kan I begge få orden i papirerne.

Kontakt for mere info

Niels-Kristian Knudsen

Planterådgiver

Efter min uddannelse til landmand, har jeg læst til agrarøkonom hos Jordbrugets Uddannelsescenter i Aarhus. Jeg har siden 2016 arbejdet som driftsleder på et kvægbrug, kun afbrudt af militærtjeneste.
I 2020 blev jeg uddannet jordbrugsteknolog med speciale i planteproduktion. Jeg har sideløbende med studiet været sagsbehandler i Landbrugsstyrelsen.

Specialer:

- Grovfoder
- Plante-IT (Mark Online og FarmTracking)
- Gødning
- Maskinøkonomi

Luk (Esc)