Husk at tilmelde nye marker inden 1. september

IMG 3812 Grf Eks Vårbygmark
26. august 2021

Når du får nye konventionelle marker til den økologiske drift, skal de anmeldes inden den 1. september for at de kan opnå tilskud til økologisk arealtilskud til i 2022.

Anmeldelsen skal ske på et særligt skema, som sendes til landbrugsstyrelsen på mail inden omlægningen til økologisk dyrkning begynder og senest den 1. september.

Husk også, at der skal søges om tilsagn til økologisk arealtilskud. Det gøres elektronisk i landbrugsstyrelsens tast-selv service. Ansøgningsperioden er ikke endeligt fastlagt, men starter sandsynligvis omkring 1. oktober og løber indtil omkring 1. december.

Ring til din planterådgiver hvis du har brug for hjælp til at lave ansøgningen.

Kontakt for mere info

Claus Østergaard

Plantechef og planterådgiver

Jeg har mere end 20 års erfaring inden for økologisk planteavl. Jeg har specielt arbejdet med grovfoderproduktion, økonomi i planteavl, tværfaglig rådgivning og deltagelse i gårdråd. Jeg brænder for at udvikle de økologiske bedrifter. Vi skal have flere efterafgrøder, en bedre ressourceudnyttelse og mere selvforsyning, og vi skal producere fødevarer af høj kvalitet. Det giver bedre image og den enkelte økolog en bedre økonomi.

Specialer:

- Grovfoder
- Omlægning
- Regler
- Vanding

Luk (Esc)