Græsset er kommet sent i gang

Kvier På Græs
6. maj 2021

De lave temperaturer har gjort, at der ikke er meget gang i græsset. Der er betydelige forskelle fra nord til syd og øst til vest. Men fælles for alle er, at der ikke har været muligt at lukke alle dyr på græs fra den 15/4. Specielt har mange ikke lukket de mindste kvier på græs endnu.

Selvom græsningssæsonen for økologiske dyr officielt startede 15. april, kan økologiske kreaturer holdes på stald i græsningssæsonen, hvis vejrforholdene betinger det, som tidligere meddelt.

Det betyder, at hvis dine afgræsningsmarker er i risiko for dødbidning på grund af ringe vækst, kan du holde dyrene på stald lidt endnu. Du skal blot notere det i din logbog.

Landbrugsstyrelsen gør i den forbindelse opmærksom på, at høst af slæt på afgræsningsmarker før udbinding ikke er gyldig grund til at holde kreaturer på stald i græsningssæsonen.

Som vejrudsigten ser ud i skrivende stund, er det Landbrugsstyrelsens forventning, at græsset de fleste steder i landet vil kunne tåle afgræsning omkring 15. maj 2021.

Ét er græsmarken, noget andet dyrene. De mindste dyr vil indtil nu have det svært med at være på græs, uden adgang til stald eller læskur. Det har været koldt og til tider blæsende med regn, som afkøler voldsomt. Og derfor skal disse dyr af den grund heller ikke på græs.

Det er afgørende, at du får noteret i logbogen, hvorfor du ikke har haft dyrene på græs. Den bedste dokumentation er at tage nogle biller af markerne, som dyrene skal afgræsse og leve af. Har du dokumentationen i orden, er der som regel ikke noget problem med økologikontrollen. Dyrevelfærd har stor betydning.

Der er lys forude – temperaturen skulle til weekend ramme 20 grader, nogle steder. Til glæde for dyrene og ikke mindst for os mennesker.

Kontakt for mere info

Hans Lund

Kvægrådgiver

Mine kolleger har givet mig tilnavnet 'græsdoktoren', fordi mine specialer ligger i feltet afgræsning og græsmarksstyring. Herunder hører også at få afgræsning og malkerobotter til at spille sammen på de økologiske kvægbedrifter, så malkesystemet ikke forhindrer, at køerne henter mest muligt godt græs i marken. Jeg rådgiver også om får og andre små drøvtyggere.

Specialer:

- Mælkeproduktion
- Små drøvtyggere
- Forlænget laktation
- AMS og afgræsning
- Får

Luk (Esc)