Eliteafgræsning: Opnå optimalt udbytte af afgræsningen

20200528 095547, Gram Slot
18. marts 2021

Der er meget snak om fodringen uden soja. Rent økonomisk kan det også være en fordel lige nu med de høje priser på soja. Når vi så snakker fodring uden soja, eller reduceret mængde, kan vi ikke gøre det uden en god kvalitet af ensilage og en fornuftig græsoptagelse. Udbytterne både på jeres afgræsningsmarker og slætmarker har jo en stor betydning for bundlinjen. Her er vi selvfølgelig klar til at hjælpe jer. Vi tilbyder jer at deltage i Eliteafgræsning.

I Eliteafgræsning har vi et stort fokus på at få mest muligt ud af afgræsningen, både med hensyn til ydelsen og græsoptagelsen. Det gør vi gennem jævne foderkontroller og opfølgning. Her har vi et værktøj, hvor foderkontrollerne tastes ind, samt oplysninger om foldene og græsset, vi får fra jer. På den måde kan vi nemt gennem sæsonen monitorere ydelsen og græsoptagelsen og tidligt gøre noget, hvis en af delene begynder at falde meget. Desuden får du muligheden for at se hvordan du ligger sammenlignet med andre deltagere. Der vil være minimum 25-30 andre bedrifter at sammenligne sig med.

Vi har desuden indført en ugentlig græsmail, som man også kan melde sig til uden at være med i Eliteafgræsning. Her vil der være friskgræs-analyser med, et bud på græsvæksten den kommende uge, samt ”konsulentens råd”, hvor en af vores rådgivere giver et lille fif eller minder dig om, at det er nu, du skal give dem lidt mere korn og lidt mindre kraftfoder, da græsset nu falder i energi, men stiger i proteinindhold. I juni holder vi et midtvejsmøde, hvor vi ser tilbage på den første del af sæsonen og frem mod den næste del. I oktober vil vi holde et afsluttende møde, hvor vi finder en vinder med høj græsoptagelse, samt høj ydelse. Det primære mål er et højt udbytte på marken samtidig med at ydelsen holdes.

Følg med i næste uge, hvor I vil høre mere om Elitegrovfoder.

Kontakt for mere info

Louise Kjær Hilligsøe

Kvægrådgiver

Jeg har været økologirådgiver siden, jeg blev færdig med min kandidat i husdyrvidenskab fra Københavns Universitet i 2018. Jeg har en meget stærk teoretisk baggrund, og jeg er vild med at nørde i drøvtyggernes fysiologi. Jeg trives bedst med masser af udfordringer. Jeg bringer den nørdede teoretiske viden - I har den praktiske erfaring.

Specialer:

- Afgræsning, herunder græsmælk
- Mælkeproduktion og mælkekvalitet
- Drøvtyggeres fysiologi
- Kalve

Luk (Esc)