Undersøg markerne for stankelben nu

Kigge Efter Stankelbenslarver
19. november 2020

Stankelben lægger æg i august måned i græsmarker, efterafgrøder eller stærkt kvikbefængte marker. Humusrige jorder og fugtige lavninger foretrækkes til æglægning. Det er muligt at undersøge hvor mange larver der er i jorden i efteråret med saltvandsmetoden.

Man kan undersøge kløvergræsmarken for forekomst af stankelben sent om efteråret eller tidligt om foråret. Der er størst risiko for stankelben i ældre græsmarker på lave eller humusrige jorder. 20-25 PVC rør med en kendt diameter bankes ned i jorden diagonalt i marken og fyldes herefter med en mættet saltopløsning (1 kg salt til 5 liter vand). Saltvandet får larverne til at søge mod jordoverfladen efter ca. 5-10 min., hvorefter de kan tælles. Hvis man bruger et rør med 10 cm i diameter er det undersøgte areal 78 cm2 (=0,0078 m2). Det betyder, at 1 larve pr. rør svarer til 125 larver pr m2.

Hvis antallet af larver overstiger antallet anført i tabellen herunder skal man undlade at etablere afgrøden eller vente med at ompløje kløvergræs til efter den 1. juni.

Afgrøde

Max. fund af larver antal/m2

Efterår

Forår

Vårsæd

Markært

Majs

Roer

75

100

125

20

50

75

100

10

Kontakt for mere info

Claus Østergaard

Plantechef og planterådgiver

Jeg har mere end 20 års erfaring inden for økologisk planteavl. Jeg har specielt arbejdet med grovfoderproduktion, økonomi i planteavl, tværfaglig rådgivning og deltagelse i gårdråd. Jeg brænder for at udvikle de økologiske bedrifter. Vi skal have flere efterafgrøder, en bedre ressourceudnyttelse og mere selvforsyning, og vi skal producere fødevarer af høj kvalitet. Det giver bedre image og den enkelte økolog en bedre økonomi.

Specialer:

- Grovfoder
- Omlægning
- Regler
- Vanding

Luk (Esc)