Ukrudt er ikke længere en hindring for økologisk roedyrkning

Roemark 17 Sept 20
23. september 2020

Med en nyudviklet robotrenser er ukrudtsfri roedyrkning inden for rækkevidde! Kom til demonstration af robotroerenseren Robovator. Tid og sted: d. 29 sept. kl 13.30 – 16.00 hos Esben Møller Xu, Rudholmvej 24, 6818 Årre.

Robovatoren bliver demonstreret i roer udsået den 25. august. Se marken den 17. september på billedet.

Robovatorens kameraer kan genkende små roekimplanter med ærtestore løvblade blandt ukrudt. Ved hjælp af visionsteknologi har Frank Poulsen Engineerings ingeniører ”trænet” maskinen til at finde den enkelte roe blandt ukrudt.

Robovatoren er udstyret med kamera på hver række. Kameraerne er koblet sammen på tvær af maskinen, så alle roeplanter på tværs er med til at holde styringen af maskinen. I modsætning til GPS-styrede robotter kan maskinen også udtynde roer og ”se på tværs” af rækker og lade ekstra roer stå, hvis der mangler i en række. Robovatoren kan med andre ord levere et arbejde, som kun meget trænede roehakkere er i stand til. Arbejdet i en roemark kan reduceres med en faktor 5. Ved håndlugning skal der i dag anvendes mellem 70 til 120 timer pr. ha. på at renholde en mark afhængig af ukrudt og mandskabets erfaring.

Se mere : http://www.visionweeding.com

Kontakt for mere info

Kjeld Forsom

Planterådgiver

Over 25 års erfaring med udvikling af økologisk landbrug. Min målsætning er at højne og stabilisere udbytteniveauet i økologisk plantedyrkning ift. ressourceforbrug. Dialogen med den enkelte landmand er vigtig for udviklingen af nye idéer, der kan drive økologien fremad. Jeg har i de seneste år også arbejdet på projektbasis med emner som rodukrudt, kartoffeldyrkning samt dyrkning og kvalitetssikring af konsumkorn.

Specialer:

- Kartofler
- Konsumkorn og -frø
- Rodukrudt
- Grovfoder

Luk (Esc)