Til kvinden bag Øko - landmanden

Kvinden Bag
13. marts 2020

En erfa gruppe for partnere til landmænd med 100% medbestemmelse over programmet

ØkologiRådgivning Danmark giver nu muligheden for at du igennem en erfa-gruppe for partnere til økologiske mælkeproducenter, kan møde ligesindede. Erfagruppens faglige indhold besluttes i samarbejde med dig og de øvrige deltagere. Det kan være dels faglige input om økologisk produktion, sociale forhold, jura og økonomi, dels socialt samvær, erfaringsudveksling og ekskursioner etc.

Det første møde vil være en forventningsafstemning og udformning af program.

Hvis det er muligt, etablerer vi en gruppe for 50+ og en for kvinder under 50 år.

Kontakt for mere info

Louise Kjær Hilligsøe

Kvægrådgiver

Jeg har været økologirådgiver siden, jeg blev færdig med min kandidat i husdyrvidenskab fra Københavns Universitet i 2018. Jeg har en meget stærk teoretisk baggrund, og jeg er vild med at nørde i drøvtyggernes fysiologi. Jeg trives bedst med masser af udfordringer. Jeg bringer den nørdede teoretiske viden - I har den praktiske erfaring.

Specialer:

- Afgræsning, herunder græsmælk
- Mælkeproduktion og mælkekvalitet
- Drøvtyggeres fysiologi
- Kalve

Luk (Esc)