Rød-gul-grøn VANDREGNSKAB

Vandregnskab
20. maj 2020

Av, min ømme tå… men se lige, hvor klar besked man får.

En af vores gode landmænd har lagt data til det vandingsregnskab, du kan finde et udklip af her for datoen 20. maj.

Vanding er omhyggeligt noteret, og bemærk, at maskinen ikke er rustet fast i en indstilling, hvor den kun kan give 30 mm.

Til brug for regnskabet skal også noteres vækststart eller fremspiringsdato.

Nedbør og fordampning er taget fra nærmeste målestation, der ligger tæt på markerne, som også har en god arrondering.

Pt er der vandet kløvergræs (0-2 gange) og rug, samt et par vårsædsmarker.

Der er både JB1 og JB3 i spil, og kløvergræsset er angivet med forskellige formål: ren afgræsning, ren slæt eller blandet benyttelse.

Så længe den sorte markør er i det grønne felt, er der vand nok til fuld produktion. Når den kommer over i det gule, begynder planterne at holde hus med vandet, og produktionen går ned – og det røde felt betyder større udbyttetab.

Vandingsbalancen bærer lige nu præg af den store nedbørsmængde, der kom forbi og nulstillede regnskabet i slutningen af april, og derfor vil man i nogle marker se samme underskud, selvom der er 10 mm. forskel på den tildelte vandmængde.

Markerne er tørstige, hvor der ikke er vandet, men heldigvis er underskuddet opstået langsomt i det kølige vejr, og derfor er planterne knap så stressede, som hvis det samme underskud var opstået på kort tid.

Ved en 5-døgns fremskrivning, hvor nedbørsprognosen benyttes, kommer de tre øverste marker faretruende tæt på det røde felt, mens kløvergræs på JB3 ligger i første halvdel af det gule.

Kontakt for mere info

Anne Eriksen

Luk (Esc)