Nye regler for tilmelding til gødningsregister

Kornmark 1
22. oktober 2020

Da den nye ”planperiode” eller ”gødningsår” startede 1/8, så trådte der samtidig også nye krav i kraft for virksomheder og landmænd, der ønsker at være med i gødningsregistret.

Det nye i denne forbindelse er, at der ikke længere er et omsætningskrav på 50.000 kr. Nu er det udelukkende produktionen, forbruget og arealet, som afgør, om du skal være tilmeldt. Omvendt er der kommet et minimumskrav til størrelsen af harmoniarealet (areal med N eller P norm) på 5 ha. for at være med.

Virksomheder der SKAL være tilmeldt

Du skal tilmelde din virksomhed, hvis du opfylder mindst et af nedenstående punkter:

  • Virksomhedens samlede husdyrbesætning producerer gødning, eller virksomheden modtager husdyrgødning, forarbejdet husdyrgødning, afgasset biomasse eller anden organisk gødning, der har et samlet kvælstofindhold, der overstiger 1.000 kg. kvælstof pr. år, eller
  • Virksomhedens samlede husdyrbesætning producerer gødning, eller virksomheden modtager husdyrgødning, forarbejdet husdyrgødning, afgasset biomasse eller anden organisk gødning, der har et samlet kvælstofindhold, der overstiger 100 kg. kvælstof pr. hektar areal med afgrøder, eller
  • Disponerer over et areal med afgrøder på 10 ha. eller derover, som er omfattet af en kvælstofnorm på mere end 0 kg. kvælstof eller en fosfornorm på mere end 0 kg. fosfor.

Virksomheder der KAN være tilmeldt

Du kan være tilmeldt, hvis du opfylder mindst et af nedenstående punkter:

  • Disponerer over et areal med afgrøder på 5 ha. eller derover, der er omfattet af en kvælstofnorm på mere end 0 kg. kvælstof eller en fosfornorm på mere end 0 kg. fosfor, eller
  • Dyrker afgrøder på dit areal, som samlet er omfattet af en kvælstofnorm på mindst 90 kg. kvælstof pr. ha. pr. år.

Virksomheder der IKKE KAN være tilmeldt

  • Du kan med de nye regler altså ikke være tilmeldt gødningsregistret, hvis du ikke kan opnå en kvælstofnorm på mindst 90 kg. i gns. pr. hektar eller ikke har et areal på over 5 ha. med N- eller P-norm.

  • Der gælder dog stadig, at man skal være momsregistreret og have CVR-nr., for at kunne tilmelde sig.

Hvilke økologer kan dette have betydning for?

Som udgangspunkt har ændringen kun betydning for landbrug på under 5 hektar og som samtidig modtager kvælstoftillæg på 500 kr., (det såkaldte 60N-tilsagn). Disse kan ikke længere være tilmeldt, da de ikke opfylder nogle af kravene til at være tilmeldt. De kan derfor heller ikke modtage kvælstoftillægget længere, da det er et krav at være med i gødningsregistret for at kunne modtage tillægget. Der er ikke tilbagebetaling for kvælstoftillægget ved eksisterende tilsagn, men det bliver ikke udbetalt fremover (under 5 ha.).

Kontakt for mere info

Niels-Kristian Knudsen

Planterådgiver

Efter min uddannelse til landmand, har jeg læst til agrarøkonom hos Jordbrugets Uddannelsescenter i Aarhus. Jeg har siden 2016 arbejdet som driftsleder på et kvægbrug, kun afbrudt af militærtjeneste.
I 2020 blev jeg uddannet jordbrugsteknolog med speciale i planteproduktion. Jeg har sideløbende med studiet været sagsbehandler i Landbrugsstyrelsen.

Specialer:

- Grovfoder
- Plante-IT (Mark Online og FarmTracking)
- Gødning
- Maskinøkonomi

Luk (Esc)