Køernes energiudnyttelse bør være i fokus nu

Køer I Stald (1)
11. november 2020

Det er ikke usædvanligt at se en lav energiudnyttelse hos malkekøerne, efter at de kommer på stald i efteråret. Men lad det ikke blive en sovepude.

Den lave energiudnyttelse kan for en kort overgangsperiode være svær at undgå. Det skyldes sandsynligvis, at køerne har tabt sig lidt under afgræsning, og derfor skal tage det tabte på igen, og at overgangen til vinterfodring som regel tager nogen tid.

Når det så er sagt, så skal du være opmærksom på, om det foder, du tildeler dine dyr, bliver udnyttet godt nok. Dårlig udnyttelse er lig med økonomisk tab. Samtidig kan dårlig udnyttelse af foderet være en belastning for dyrene, idet der kan være en utilstrækkelig omsætning i vommen. Og i værste fald sur vom, som medfører produktionstab og sygdom for koen.

Tjek derfor med jævne mellemrum om energiudnyttelsen er OK. Og med OK mener jeg, at den skal være over 95 pct.

Har du brug for hjælp til at få styr på energiudnyttelsen, står vi gerne til rådighed.

Kontakt for mere info

Hans Lund

Kvægrådgiver

Mine kolleger har givet mig tilnavnet 'græsdoktoren', fordi mine specialer ligger i feltet afgræsning og græsmarksstyring. Herunder hører også at få afgræsning og malkerobotter til at spille sammen på de økologiske kvægbedrifter, så malkesystemet ikke forhindrer, at køerne henter mest muligt godt græs i marken. Jeg rådgiver også om får og andre små drøvtyggere.

Specialer:

- Mælkeproduktion
- Små drøvtyggere
- Forlænget laktation
- AMS og afgræsning
- Får

Luk (Esc)