Sidste udkald for indberetning af efterafgrøder

Ændringer af de indberettede pligtige efterafgrøder skal indsendes senest 10. september.

Fristen for indberetning af pligtige efterafgrøder er d. 10. september. Hvis der er ændringer i forhold til din markplan, eller du er i tvivl om, hvorvidt de indberettede pligtige efterafgrøder vil kunne godkendes ved en eventuel kontrol, så bør du kontakte din planterådgiver. Så kan dit areal tilrettes i indberetningen, så du ikke risikerer sanktioner.

Man bliver sanktioneret efter de indberettede pligtige efterafgrøder, også selvom du ellers har flere end kravet.

Pligtige efterafgrøder må ikke indeholde bælgplanter, og derfor tæller udlæg af kløvergræs ikke med her. Pligtige efterafgrøder er fx blandinger af korsblomstrede arter, rent græs eller blandinger af vårkorn/rug sået efter høst.

Fristen for såning var 1. august for fx rent græs og 20. august for vårkorn og blandinger af korsblomstrede (olieræddike, gul sennep eller honningurt) sået efter høst. Pligtige efterafgrøder skal efterfølges af en forårssået afgrøde.

Du kan se i din markplan, hvilke marker, der er planlagt efterafgrøder på. Hvis du vil se dit krav, så kan dette fx ses i markplansudskriften under skema A eller i dit Gødningskvote- og efterafgrødeskema.

Er du i tvivl, så kontakt din planterådgiver.