Pleje af efterafgrøder #2

Efterafgrøde af alm rajgræs, rajsvingel og cikorie, sået sammen med byggen.

For en måneds tid siden stod her en tæt vårbyg efter kløvergræs, nu står der en fin efterafgrøde, som man ikke behøver at pleje yderligere.

MEN der er ingen tvivl om at der bliver et tilstrækkeligt lag på til at det kan betale sig at slå en tråd omkring den og lade kreaturer afgræsse den. Hvis det ikke er en pligtig efterafgrøde kan man også give den gylle og få et fint slæt.

Afgræsning eller slæt/afhugning vil hjælpe afgrøden med at fortsætte væksten, til gavn for indbygning af kulstof og frugtbarhed i jorden.