Pleje af efterafgrøder #1

En efterafgrøde er en afgrøde og skal passes som sådan

På billedet ses en lidt svag men fin rajgræs, og den skal nok gøre sit arbejde med at samle næring til sig og give det videre til næste års afgrøde.

Men der ses også en blomstrende kiddike, og det er et træls ukrudt, derfor skal den ikke have lov at smide frø.

Af med kiddike-hovedet, det samme kan man sige hvis det f.eks. havde været en plet kvik. Ukrudtet skal ikke have lov til at smide frø og heller ikke have lov til at kvæle efterafgrøden, brede sig på dens bekostning og tage næringen til de lange jordbindere.

Hvis det er kvik, der er udfordringen, skal der pudses i bund, så rajgræsset får hovedet op ovenfor igen, hvis det er blomster, der truer med at smide frø skal hovedet bare af.