Aktuelt nyt fra forsøg: Når hvid lupin at blive moden inden året er omme?

Hvid lupin af sorten Frieda, som er en tysk sort, er med i forsøg her i Danmark i år. ØkologiRådgivning Danmark prøver at følge dens vej mod høst i nogle høstparceller, som er anlagt nogle steder i Danmark.

Indtryk fra besøg i parceller den 14. september viser, at sorten forsat er rigtig fin. Men i forhold til for en måned siden, er planterne nu blevet gulgrønne, og enkelte bælge er gule. Der er tendens til, at sorten er mere moden, der hvor sorten er iblandet havre, og sorten i ren bestand er gået mere i leje.

Det gode september-vejr, der er lovet den næste uge fremskynder modningen. Min vurdering er, at der går nok ca. 4 uger, inden den er høstmoden. Billedet viser to bælge, som er lukket op, af hhv. Frieda øverst og sorten Primadonna nederst, som er en tidligere sort. Primadonna er nu moden, mens Frieda har gulgrønne frø.