Stærke efterafgrøder skal sås tidligt

De helt kraftige og stærke efterafgrøder får man kun hvis man får dem sået tidligt, og dvs. inden 10. august. Visse steder i markplan er der vinduer til at så tidligt, f.eks. efter vinterbyg, helsæd og evt. efter en gammel græsmark, man vil nedmulde tidligt.

Flere frøfirmaer tilbyder mangeartede blandinger af efterafgrøder, som kan give kraftig dække i løbet af sensommer og efterår. Men det forudsætter, at de sås tidligt. Og trods gode intentioner, så er der mange landmænd, der må se i øjnene, at de ikke når at få efterafgrøderne sået så tidlig og optimalt som ønsket og anbefalet. Frøene skal være bestilt og leveret og man skal have sat maskiner og mandskab klar til at få det gjort. Nogle vælger at hyre andre ind til at løse opgaven, så det bliver gjort til tiden.

Såtidspunktet er den vigtigste parameter, men dernæst er der andre hensyn, bl.a. at have et godt såbed, da de mangeartede blandinger har flere arter med små frø.

Stærke efterafgrøder med mange arter er et godt bidrag til at øge jordens kulstofindhold og frugtbarhed, samt at samle kvælstof til den næste hovedafgrøde. Og er efterafgrøden tæt, vil den også give rod- og frøukrudt en skarp konkurrence.

Vil du have kraftige efterafgrøder er det nu, du skal gøre klar til at handle på det.

Michael Tersbøl

mte@oerd.dk

51532711

(Billedet viser TerraLive Solanum DT frøblanding med 12 arter i.)