Sortsvalg i vintersæd er aktuelt nu

Der er mange ting at tage i overvejelse, når der skal vælges afgrøder og sorter, og det er ikke for tidligt at bestille såsæd. Ring gerne til en konsulent og få en snak om arter og sorter for den kommende sæson.

I vinterraps er sorten Butterfly økologisk tilgængelig, det er en linjesort som på mange måder ok. Exclaim er en hybridsort, som har et højere udbyttepotentiale, hurtigere vækst i etablering og en bedre sygdomsresistens. Der søges dispensation til Exclaim.

I vinterhvede har Danish Agro en nyhed, der hedder Fritop, som var med i økologiske forsøg sidste år og ser interessant ud med langt strå, ok udbytte og resistens, der er dog kun meget lidt såsæd til rådighed i år. Der er også gode erfaringer med Ohio. Ellers anbefaler vi sortsblandinger.

I vinterbyg er der to nye sorter Comeback og Cleopatra, som er meget jævnbyrdige.

I vinterrug er der de velkendte sorter. Der vil være ekstra opmærksomhed på at spare på omkostningerne, og derfor vil hybridrug få hård konkurrence, hvis der skal kalkuleres med salg af rug til 120-130 kr/hkg. Ved høje udbyttemuligheder er hybridrug til eget foder dog stadig attraktiv, sortsblanding kan også være aktuel i rug.

Vintertriticale er så småt på vej ind i markplanerne igen. Priserne er ved nogle firmaer dog kun på niveau med rug, og så er det måske alligevel ikke værd at løbe risikoen for, at resistensen overfor gulrust som i 2009 igen bliver brudt.

Brug af egen udsæd er en absolut tillokkende mulighed med de aktuelle priser, der er nogle få punkter at huske på:

1. Det er ikke lovligt og heller ikke udbyttefremmende at bruge eget hybridkorn som såsæd.

2. Der skal betales afgift til sortsejeren.

3. Det er vigtigt at især det, der skal bruges som såsæd, bliver høstet skånsomt og tørret godt og hurtigt ned, samt at det er fri for ukrudtsfrø.

 

Billedet viser gulrust, som kan være meget tabsvoldende, især skæmmer triticale 2009 i hukommelsen, men også hvede er vært.