Kig grundigt på mark og dyr

Vi skriver snart 1. august, og vi ved, at vedvarende græsarealer taber pusten i væksten, og kvaliteten af græsset falder - det er helt naturligt. Ældre dyr klarer sig i mange tilfælde stadig godt, mens dem, der skal vokse, kan blive udfordret.

Kødkvæg (moderdyr) er robuste og skal nok klare sig. Mælkeproduktionen aftager med kvaliteten af græsset, og det går i den sidste ende ud over kalvene. Alt efter race kan det være godt at sørge for lidt suppleringsfoder til disse kalve fra typisk 3-5 mdr's alderen. 1. års græssende dyr skal helst have noget nyt græs efter noget slæt og senere igen, gerne en efterafgrøde efter høst.

Stude og slagtekvier skal om nogen have noget nyt græs nu, hvis de skal holde tilvæksten på græs. Lyt godt efter om der er nogen som er på vej til at få lungeorm. Lad evt. dyrlægen lytte med og afgør om de er behandlingskrævende. Fluer kan være så irriterende, det går du over velfærden, kig godt efter det ikke sker. De må behandles, hvis det er for slemt efter dyrlægens anvisning.

 

Erik Andersen, mobil 20132119