Undgå ”bremsespor” i græsmarken – slæbeslanger skal være slæbeslanger og ikke ”luftslanger”

Husk, at få rørt gyllen ordentligt op og få slæbeslanger helt ned til jordoverfladen alternativt få gyllen nedfældet.En anden mulighed kunne være udbringning med gylleudlægger. Det giver mulighed for en tidligere gylleudbringning også i våde år. En gylleudlægger laver minimale trykskader. Desværre er der for få maskinstationer der tilbyder denne mulighed.
Det våde forår har medført at gyllen er blevet bragt sent ud i år. Det har en del steder medført at der nu ligger udtørrede gyllestrenge i græsmarken. Det fremmer ikke ædelyst til græsset og i ensilagen kan der udvikles sporer. Især tyk kvæggylle og udbringning med slæbeslanger, der ikke har været tæt nok på jordoverfladen, har givet problemer. Her kunne det have hjulpet hvis slæbeslanger rent faktisk fik lov at agere slæbeslanger og på lagt gyllen mere ud ved græssets rødder og ikke oppe i luften.