1. slæt – hvornår?

Tiden nærmer sig hvor der skal tages 1. slæt. Der er dog store geografiske forskelle på udviklingen af græsset.

I Syd- og Sydvestjylland har det ikke været helt så koldt, og dermed heller ikke været begrænsende for græsvæksten. Udviklingen er derfor at det er ved at være tiden til at tage 1. slæt i den sydlige og sydvestlige del af landet. Inde i landet og længst mod nord har der de seneste uger været meget ringe vækst.

Vi har analyser af frisk kløvergræs der viser en høj fordøjelighed, og desværre et forholdsvis lavt protein. Målet i ensilagen er en fordøjelighed på 82 og protein på 15 %. det kan blive svært at opnå ud fra de analyser vi har fået retur. Fordøjeligheden kan godt komme til at passe på omkring 82, men proteinet bliver meget lavt. Anbefalingen vil derfor være at der tages slæt på et tidspunkt hvor fordøjeligheden vil være over den 82, for at undgå at protein bliver alt for lav.

Et lille eksempel fra det virkelige liv:

Prøve udtaget den 11/5: Fk org. Stof 85,5, Protein 14,4 % og sukker 25,4.

Benyttes Slætprognosen for Økologisk drift til at fremskrive udviklingen og dermed forudsige det optimale slættidspunkt for fordøjelighed bliver det den, 27/5, men så bliver protein så lav som ca. 10 %. Så lav protein ønsker vi ikke, og specielt ikke med de udsigter der er til priser på indkøbt protein. Derfor bliver anbefalingen i dette tilfælde at tage slæt omkring den, 20/5 hvor fordøjeligheden vil være omkring 84 og protein 12 %.

Er du i tvivl om hvornår du skal tage 1. slæt, så kontakt din kvæg- eller planterådgiver i ØkologiRådgivning Danmark.