Til kvinden bag Øko - landmanden

En erfa gruppe for partnere til landmænd med 100% medbestemmelse over programmet.

ØkologiRådgivning Danmark giver nu muligheden for at du igennem en erfa-gruppe for partnere til økologiske mælkeproducenter, kan møde ligesindede. Erfagruppens faglige indhold besluttes i samarbejde med dig og de øvrige deltagere. Det kan være dels faglige input om økologisk produktion, sociale forhold, jura og økonomi, dels socialt samvær, erfaringsudveksling og ekskursioner etc.

Det første møde vil være en forventningsafstemning og udformning af program.

Hvis det er muligt, etablerer vi en gruppe for 50+ og en for kvinder under 50 år.