Har du udfordring med din kassekredit?

Mange økologiske landmænd m/k mangler fortsat deres økologitilskud for 2019, og det kan vare et stykke tid endnu, før de tilskrives kassekreditten. Det udfordrer alt andet lige kassekredittrækket og eventuelt overholdelsen af det budgetterede træk i 2020.

Sørg for at melde ind til jeres pengeinstitutter, hvordan situationen forholder sig, og hvad forklaringen til det forhøjede træk på kreditten er.

Pengeinstitutterne leder ikke efter årsagerne til det forhøjede træk, men konstaterer det ”blot” på deres ”alarm-lister” omkring engagementsstørrelser, så hvis ikke I som landmænd orienterer dem herom, ved de det som udgangspunkt ikke.

Derfor vær aktiv og offensiv. Sørg for at have dialog med pengeinstitutterne, så de er orienteret om årsag til afvigelser og kender situationen på lige præcis jeres bedrift.