Indtjeningsbarometer er opdateret

Mangel på soja reducerer indtjeningen. Stigende sojapriser kan ikke udlignes af faldende renter og korn

Uændret mælkepris betyder at der umiddelbart ser ud til at være balance imellem udbud og efterspørgsel.
Bevægelserne på fodermarkedet medfører, at konsolideringen falder fra februar til marts med yderligere tkr. 21 og ender dermed på tkr 459 for marts
2020.

Se mere her