Tjek græsmarker for engbrandbæger og skræpper

Tjek de ældre græsmarker for engbrandbægere og skræpper. Opgravning er nemmere i fugtig jord. Overvej om marken skal omlægges.

De plagsomme skræpper og engbrandbægere gror lystigt her i den milde vinter. Det er en god årstid til at tjekke græsmarkerne. Det er nemt at spotte rosetter af engbrandbægere og skræpper. Hvor mange er der? Er der kun enkelte, så få dem opgravet - det er nemmere at gøre i fugtig jord.

Virker opgravning ikke overskueligt, så bør man overveje omlægning, når det drejer sig om den meget giftige engbrandbæger. Det gælder især, hvis marken skal anvendes til slæt udelukkende. Ved afgræsning kan det godt tolereres i moderat mængde, idet dyrene vrager dem. MEN AFPUDSNING SKAL KASSERES!!

Skræpper kan tolereres i større omfang. Dog ikke som på billedet, hvor skræpperne helt har udkonkurreret græsvæksten. Kravet er, at skræpperne forhindres at spilde frø. Det betyder slæt eller afpudsning i afgræsningsmarker primo juni. Skræpperne genvækster og derfor skal afpudsning gentages 1- 2 gange hen over sommeren.

Fræsning i foråret ved omlægning af skræppeplagede markerer er god metode til at mindske fremspiring fra skræpperødder.