Tid for spiretest af forårssået vinterrug til afgræsning

Spiringsevnen af rug kan falde drastisk hen over vinteren i nogle partier. Spirer rugen for dårligt i marken kommer afgræsningen ikke til at fungere.

Spiretest sådan.

Tag flere korn prøver og bland så det er repræsentativt. En staniolbakke med prikkede huller kan bruges til test. Fyld 1 cm sand i bunden og vand op. Tag en håndfuld korn fra prøven på en bordplade og tæl 100 kerner op fra en – gode som dårlige. Læg kernerne på det våde sand og fyld op med sand til randen og vand efter. Stil bakken ved stuetemperatur- men ikke i direkte sollys. Markspireprocent skønnes 7 – 10 % lavere end den målte.

Udsædsmængde/ha = ( 200 pl/m2 x tusindkornsvægt TKV) / markspireprocenten

Vores erfaring fra forsøg og praksis er at plantetallet af rug helst skal være over 200 planter pr kvadratmeter for at det fungerer godt. Lavere plantetal giver mere optrædning og tilsmudsede planter der forringer ædelyst.