Begrænset brug af bredspektrede antibiotika

I Brancheaftalen gældende fra 1/1 – 2020, er der indføjet et afsnit omkring anvendelsen af bredspektrede antibiotika i kvægbedrifter. Aftalen et tiltrådt af Mejeriforeningen og Friland. Øvrige virksomheder kan også tilslutte sig aftalen.

Her er teksten som den står i aftalen

”Bredspektrede antibiotika må kun anvendes i forbindelse med goldning, hvor der ved forudgående undersøgelse af mælkeprøve er konstateret infektion med B-streptokokker, Staph. Aureus, Strep. Uberis eller Strep. Dysgalactia. samt i forbindelse med sygdomme/lidelser, hvis der foreligger en særlig veterinærfaglig begrundelse. Begrundelse for brug af bredspektrede antibiotika skal indføres i bedriftens logbog, og medicinanvendelsen skal indberettes til kvægdatabasen. Bredspektrede antibiotika må aldrig anvendes til behandling mod yverinfektioner hos malkende køer. Ved behandlingskrævende yverinfektioner anbefales det, at smertelindring indgår som en del af behandlingen.”

Det er vurderet veterinær fagligt at det er muligt at undvære de bredspektrede antibiotika til behandling af lakterende dyr. Ofte er der f.eks ringe eller ingen effekt at behandling med bredspektrede antibiotika mod coli. Derfor er forebyggelse også her nøgleordet i forhold til coliinfektioner. Forebyggelse kan være hygiejne på højt niveau hele vejen igennem. Rene og tørre sengebåse, rene gangarealer og generelt gøre meget for at køerne er fri for gødningsrester. Og så skal malkeanlægget selvfølgelig være i ”top form”. Noget andet som kan have betydning i forhold til coliinfektioner, er energiniveau. For lidt energi, forringer modstandskraften hos køerne, og dermed større risiko for infektioner.