1. februar i morgen - så må du igen køre gylle og møg ud - men...

I morgen, den 1. februar, må du igen køre husdyrgødning ud. Men det er nok ikke lige umiddelbart en god idé at gøre det.

Ifølge gødningsregler er det nu igen tilladt at køre husdyrgødning ud. Gyllebeholderen er måske mere end bredfuld, og du har behov for at få noget af det kørt på marken.

Hvis det overhovedet kan lade sig gøre, er det bedste areal, du kan bringe det ud på, en kløvergræsmark med god bæreevne og uden risiko for afstrømning. Tildel moderat mængde på ca. 20 t. pr. ha.

Er du bare den mindste smule i tvivl om arealet kan bære, så lad gyllevognen blive hjemme og flyt gyllen til en ledig gyllebeholder i stedet.