Så efterafgrøder nu

Efterafgrøder3
9. maj 2019

De sidste dages regn har givet en god jordfugt, derfor er der nu gode betingelser for en god fremspiring af undersåede efterafgrøder.

Der er flere teknikker, der kan bruges, men det er vigtig for en god fremspiring, at frøene ligger på fast og fugtig bund. På billedet bruges en gammel 6 meter slæbeskærs såmaskine, med godt med slør i såtudene. Netop dette slør gør, at såtudene tilpasser sig kornrækkerne, sådan at tudene næsten aldrig kører lige oveni kornet og derved er forholdsvis skånsom ved kornet. Et let opspændt slæbeskær er god til at bryde det tørre løse jord og lægge frøene ned til fugtig jord, og selve skæret giver jorden et let tryk, lige nok til at give god jordkontakt til frøets fremspiring. Denne metode er selvfølgelig kun aktuel for landmænd, der kan nøjes med en investering på 5.000-15.000 kr. i udstyr til undersåning af efterafgrøder.
Så uanset ukrudtsstrategi (radrensning, strigling eller ingen bekæmpelse) gælder det samme for etablering af undersåede efterafgrøder, at frøet skal ligge på fast og fugtig underlag. Derfor skal man være ekstra opmærksom med de teknikker, der blæser frøene ud mellem rense/strigle-aggregaterne, da denne teknik er tilbøjelig til at lægge frøet i det tørre løse jordlag. Med disse teknikker anbefaler jeg, at efterafgrøde etablering gøres forud for en regnvejrs periode/eller vanding. Med denne teknik er det direkte modstridende at lave en god ukrudtsbekæmpelse samtidig med en god etablering af efterafgrøder, da god ukrudtsbekæmpelse kræver udtørring af ukrudtsplanterne, og etablering af efterafgrøder kræver jordfugt.

Kontakt for mere info

Luk (Esc)