På vej mod manganmangel

Mangantester
1. maj 2019

Det tørre forår giver øget risiko for manganmangel. Hvis symptomerne på manganmangel i afgrøden er meget udtalte, så kan det være for sent at rette op på det med sprøjtning med mangan-produkter. Derfor er det afgørende at opdage symptomerne tidligt.

Mangan-test er i gang på kontoret.

Kig især på marker, hvor du har erfaring for, at der optræder manganmangel. Risikoen er størst på løs sandjord, og på varierende jord vil det optræde i pletter. Mørke striber i traktorsporene er også tegn på, at den omgivende mark er bleg, og måske lider af manganmangel.

Symptomerne er forskellige fra afgrøde til afgrøde, men generelt ses de på de nyeste blade. Bladene bliver først blege, især mellem bladribberne, og senere slappe og med striber af visne pletter.

På havre er bladene slappe, evt. knækkede, og der er store visne rækkestillede pletter ofte med rødbrun rand.

På vårbyg ses blege lysegrønne blade med talrige små rækkestillede kanelbrune pletter, ofte med lys midte.

Du kan få testet en afgrøde med tidlige symptomer hos os med vores NN Easy 55, som vi har på vores tre kontorer i Aarhus, Herning og Billund. Der skal måles på i alt 5-6 blade, som skal være plantens yngste blade. De må ikke være visne eller med andre stresssymptomer. Kontakt en af vores rådgivere for en aftale, hvis du ønsker at få testet en afgrøde. Du kan enten komme ind på kontoret med prøven, eller vi kan lave testen i marken.

Konstaterer vi manganmangel, kan vi lave en konsulenterklæring, der skal være afgivet, før marken må behandles. Jo tidligere manganmangel erkendes, jo større chance er der for at redde afgrødens udbytte.

Kontakt for mere info

Poul Christensen

Planterådgiver

Den bedste rådgivning bliver givet i marken. Afgrøder og efterafgrøder skal være velvalgte i forhold til dyrkningsforholdene i hver enkelt mark. Jeg er drevet af at forbedre resultaterne i økologisk landbrug, og jeg er meget optaget af, at landmanden skal producere de afgrøder, der er efterspørgsel på. Derfor er jeg ofte i kontakt med de grovvarefirmaer, der køber afgrøder af planteavlere.

Specialer:

- Frøproduktion og raps
- Gødning
- Grovfoder
- Produktionsøkonomi mark
- Rådgivning i marken

Michael Tersbøl

Luk (Esc)