Undgå spild!

Vind og vejr er en udfordring for mange p.t. forholdene mange steder bliver udfordret omkring grovfoderlagre, såvel i silo som markstakken.

Splid er skidt for klimaet, økonomien og fodersikkerheden. Tab af foderenheder er at sammenligne med madspild!. Alle taler om "stop madspild", men der er sandelig også grund til og tale om "stop foderspild".

En hver foderenhed der er produceret har haft sin omkostning og tabes den er der tale om et økonomisk tab. Det er der ikke nogen der anpriser!.

Derfor, vær nu omhyggelig med opbevaring, udtagning, stakhygiejne og dyrenes fodring. Inden det er gennemført er der ikke taget højde for klima og økonomi.

Erik Andersen, mobil 20132119