Husdyrhold til eget brug er også vigtigt at have styr på ved økologikontrollen!

Er alle dine dyr registreret? Også kaninerne? Eller de 10 høns og 5 geder? Alle dyr skal registreres på en økologisk bedrift. Har man under et vist antal, så kan man kalde det husdyrhold til eget brug og dermed behøver de ikke lægges om til økologiske. Men det ændrer ikke ved, at de skal registreres alligevel.

Husdyrhold til eget brug skal registreres årligt, og det skal også registreres om der sker ændringer i antallet af husdyr eller husdyrsammensætningen.

Alt dette sker via Fællesskemaet, så husk at nævne det for din økologirådgiver, når I går i gang med Fællesskemaet for 2020.

 

Det maksimale antal husdyr til eget brug omfatter:

  • 2 Køer med tilhørende kalve op til 6 mdr. – eller 4 stk. andet kvæg
  • 4 Heste eller ponyer med tilhørende føl op til 12 mdr.
  • 2 Søer med tilhørende smågrise op til 40 kg
  • 15 Producerede slagtesvin
  • 10 Moderfår med lam op til 12 mdr.
  • 10 Modergeder med kid op til 12 mdr.
  • 5 Hjortedyr med kalve
  • 30 Fjerkræ
  • 5 Kaniner med unger
  • 2 Bistader

 

Der kan dog gives dispensation af Landbrugsstyrelsen til at øge antallet af husdyr til eget brug, hvis det kan dokumenteres, at behovet til eget forbrug er højere end det maksimale antal præsenteret i skemaet. Husk dog at søge dispensationen først!

Der er et par vigtige regler ved husdyrhold til eget brug. Der må eksempelvis ikke sælges produkter fra husdyrhold til eget brug – hverken som konventionelle eller økologiske. Derudover skal man også huske, at det ikke er tilladt at have økologiske og konventionelle dyr af samme art på bedriften.

Til sidst kan nævnes, at den producerede gødning fra husdyrhold til eget brug tæller med som økologisk gødning ved den årlige indberetning.