De evige græsmarker

Køerne er taget på stald. Maskinsæsonen er for længst forbi. Vejret denne 20. december koldt og fugtigt. Men livet i græsmarken skulle sikres? Og Jens Clausen demonstrerede sin patenterede maskine Press-Air.

Jens Clausen har et økologisk landbrug ved Skanderborg, og driver det sammen med sit smedeværksted Staal-Tech. På godt 60 ha. dyrkes wrapgræs, der primært afsættes til folk med hestehold.

Skanderborg Festivalen anvender hvert år en del af markerne til parkering. Det efterlader ofte græsmarkerne meget opkørte og ujævne med svigtende plantevækst. Det gav Jens idéen til at udvikle Press-Air.

Press-Air kan potentielt forlænge levetiden af græsmarkerne ved at tilføre luft og afskære sideskud i græstæppet. Det øger rod- og plantevækst, og forbedrer jordens evne til at lede vand hurtigt ned i rodzonen. Tilmed jævnes og udbedres selv betydelige køreskader i markens øverste lag.

Press-Air kombinerer en trykvalse og en vertikalskærer med 468 specialdesignede knive, der skærer græsmarken op i 6-8 cm. dybde. Knivene er konstrueret, så der ikke bringes græstotter og jord op på markoverfladen. Hullerne laves forskudt for hinanden med alene 8,5 cm. imellem.

Smedearbejdet er veludført, og maskinen fremstår robust og effektiv. Kapaciteten er godt 5 ha. pr. time for 4 meter udgaven. Selve knivene kører gennem en opretter for hver omgang og holder således længe. Kommer knivene i kontakt med store sten løftes hele maskinen. På tromlen sidder en skraber, der sikrer, at tromlen altid holdes ren og udfører sit arbejde optimalt. Maskinen vejer hele 5,2 ton, hvoraf tromlen udgør 1,6 ton, når den er helt fyldt med vand.

Spørgsmålet er om 'holistisk afgræsning' fortsat har patent på de evige græsmarker? Eller om Press-Air kan udfordre og gøre en forskel i forhold til holdbarhed og udbytte på græsmarker? Økologisk Landsforening og projektet "Alternative og innovative dyrkningssystemer i landbruget" følger maskinen og potentialet i foråret som kommer.

Erik Kristensen, tlf. 61974911