Ny økologisk frødatabase forventes at åbne 1. januar 2020 og ændring af dispensationspraksis

Økologi Innovation/Seges meddeler at fra første januar erstattes den nuværende frødatabase af en ny. Landbrugsstyrelsen har besluttet at skifte til ”OrganicXseeds” der også bruges i flere andre lande bl.a. vores nabolande Sverige og Tyskland.

 

Skiftet skyldes den bagvedliggende programmering, ikke længere lever op til de krav der nu stilles. Firmaerne har stadig mulighed for at indlægges deres sortiment på den nuværende database, som bliver flyttet med over i den nye database efter nytår.

Dispensationer

Som noget nyt i OrganicXseeds, skal ansøgninger om dispensationer ske ved digital ansøgning under login. Landbrugsstyrelsen forventer at oprette alle økologiske bedrifter i databasen inden den træder i kraft.

Økologiske majssorter

Der er som noget nyt udsæd af økologisk majs i den økologiske frødatabase, hvilke er indplaceret i tidlighedsklasser for sæson 2020. Derfor er der ikke længere en tidlig generel dispensation til majs. Når der er økologisk udsæd i en tidlighedsgruppe, vil der ikke blive givet generel dispensation til at anvende konventionelt ubejdset udsæd af sorter i denne gruppe. Der er fortsat mulighed for at søge individuel dispensation. Lige nu er der økologisk udsæd i den meget tidlige gruppe, hvorfor det skal dokumenteres, hvis der ønskes en markant tidligere sort, hvilket f.eks. kan være data om jordtemperatur som fastlæggelse af såtidspunkt og sortsvalg, set i forhold til om sorterne er egnet på bedriften.

Økologiske Kartofler

I den nye frødatabese der starter i 2020, vil kartofler være delt op i 8 sortsgrupper og 2 kategorier, som afgør muligheden for dispensation. Der bliver ligeledes krav om at ansøgninger om dispensation til brug af ikke-økologisk lægge materiale, skal være modtaget i Landbrugsstyrelsen senest 1. marts fra 2020 og at der som udgangspunkt ikke gives dispensation herefter. Der vil dog undtagelsesvis kunne søges dispensation, hvis et parti er kasseret og skal erstattes.

Der kan læses mere om dette på landbrugsinfo:

https://www.landbrugsinfo.dk/Oekologi/Planteavl/Afgroeder/Kartofler/Sider/Oe-19-3901-Skaerpet-praksis-for-dispensationer-til-ikke-okologiske-laeggek-2020.aspx

 

Forslag for kløver og græs

Der er forslag til ændring i dispensationsmulighederne, for at undgå spekulation i udsolgte sortsgrupper. Bl.a. er der forslag om at der skal søges dispensation til alle gårdblandinger, hvilket er blandinger, som den enkelte gård bestiller, hvor blandingen ikke er 100% økologisk.  

Kilde: Tove Mariegaard Pedersen, Økologi Innovation, Seges.