Tjek det lagrede korn

Vi er nu nået sidst hen på efteråret og temperaturen går om natten mange steder under frysepunktet. Dette giver mulighed for at få blæst noget tørt og kold luft ind i lagrene, så kornet bliver nedkølet.

Der blev høstet vådt korn mange steder, som er blevet tørret i en vejrperiode med fugtigt vejr. Dette kan tage tid i et planlager, hvis der ikke kunne tørres i hele eller dele af en kornstak på samme tid. Derfor er det vigtigt at få gennemgået alle partier for vandprocent og temperatur, så det er korrekt beluftet og lager stabilt.

Målsætningen for lagertemperaturen i kornet er 0-5 grader, hvilket kan opnås i det frostklare vejr med lav luftfugtighed. Korntemperaturen skal følges i hele lagerperioden.  

Brug spyd til at tage vandprøver i stakken

Det giver et godt billede af vandprocenten, hvis der tages prøver med et spyd. I et planlager tørres kornet færdigt fra bunden og op af i stakken. Hvis der ikke er lufttryk nok på, kan der dannes et kondenslag i toppen. Ved at tage vandprocenten i flere dybder, kan der opnås et billede af hele stakkens gennemsnitlige vandprocent. Dette er særligt vigtigt, hvis det er korn til brød.

Overvej sensorspyd

Der kan anvendes sensorspyd, som kan måle luftfugtighed og temperaturer i kornstakken. Nogle nye typer er trådløse og kan sende informationerne direkte til en app på mobilen. På den måde, kan man være orienteret om kornets tilstand hvor som helst og modtage en alarm, hvis temperaturen stiger.