Hvordan er stankelbenlarvestatus i din græsmark?

Næsten hvert år er der marker efter græs, der bliver ødelagt af stankelbenlarver. Hvis man ved der stankelbenlarver i stort tal kan man tage sine forholdsregler. Forekomst af larver kan testes nu inden temperaturen bliver for lav.

Enkelte år er der udbredte angreb af stankelbenslarver. Oftest er det kun lokalområder hvor angreb giver problemer. I områder med lavliggende jord og meget græs er der ofte angreb. Men hvor næste år er svært at forudsige.

Foretager man en test med den simple saltvandsmetode, kan man allerede nu få en prognose for et eventuelt angreb næste år. Marker der skal omlægges er dem, der er interessant at teste. Man kan teste så længe dagtemperaturen ikke er under 5 – 10 grader og nattefrosten endnu er sporadisk.

Findes der betydelige mængder over 50 larver pr kvadratmeter på nuværende, skal man til at tage forholdsregler. Til forår vil der være færre og afhængig af hvor mange der har været, kan man teste igen.

Efter en frostvinter overlever flere end efter mild vinter.

Hvad kan gøres? Det er erfaret at senere pløjning med omhyggelig pakning af jorden sidst i april af en græspels har en effekt. Det efterlader så meget planterester nede i jorden, at larverne ikke behøver at komme tidlig på overfladen for at finde føde. Det hjælper korn og majs til at overleve betydelige angreb.

Er der om foråret en overlevet bestand på 200-300 pr kvadratmeter bør omlægning udskydes til ultimo maj juni.

Billederne viser testkit 20 cm lang kloakrør (0,01 kvadratmeter!) , tempereret saltvand (1kg : 10 l vand) og nedbankning i et stød.