Holistisk afgræsning skal planlægges

God planlægning kræver viden, derfor er det en god ide at samle op på 2019 ved at se på dyreflokken nu og samle op på hvad markerne har ydet. God planlægning er afgørende for succes.

Det er rigtig godt at få registreret hvad de enkelte marker giver; hvis man ikke har fået gjort det i 2019, kan man tælle antal dage de er blevet afgræsset og hvor mange dyr, størrelse af dyr etc. Ud fra en viden om dyrenes foderbehov og deres tilvækst, kan man så regne udbytter.

En sådan opgørelse kan understøtte de iagttagelser du har gjort derude omkring hvor stort lag græs der har været gennem sæsonen på de enkelte folde/marker. Med et overblik over næste års flok, danner det baggrund for næste års planlægning.

Det skal også overvejes om der skal investeres i mere hegnsgear, vandingskar og slanger, eller en vandingsvogn, så næste års sæson bliver bedre og nemmere.

ØRD har et regneark til planlægning af afgræsningen, det giver et fantastisk godt overblik over hvor dyrene skal gå gennem sæsonen. Arket kan printes ud, så man kan få det gode overblik på opslagstavlen, sammen med et godt markkort. Planlægning er vigtigt, som jeg har skrevet før, men det går (næsten) aldrig som man planlægger, og derfor giver regneark og papiret også mulighed for at registrere det der sker i græsnings¬sæsonen. Registreringer som foretages mens det sker, og registreringer af tilvækst og huldvurdering, giver mulighed for at få ret nøjagtige udbytter på mark-niveau.

Udbyttemålinger er uvurderligt vigtige for planlægningen og giver et rigtigt godt udgangspunkt for næste års planlægning OG for at resultat bliver endnu bedre.

Jeg hjælper gerne med at få startet planlægning og registrering op, ring, gerne snart.