Vekselhvede, vårhvede kan måske sås her i november

Der forventes efterspørgsel på økologisk hvede i 2020. Læs om første års erfaringer med Vekselhvede

Foto vekselhvede 7.5.2019

Fra 2019 er der gode erfaringer med dyrkning af Harenda vårhvede, hvorimod den gulrust modtagelige Dacke blev for kraftigt angrebet af gulrust i forhold til forårssået Dacke.

I en mark blev såsæden ædt umiddelbart efter såning. Såning sent efterår øger risikoen for angreb af fugle.

Vi har ikke set angreb af bygfluen i vekselhveden sået ultimo oktober 2018. I nabomarken var der et kraftigt angreb i vårhveden sået primo april. På Sjælland er der observeret bygflue i Vekselhveden.

Vekselhvede gav gode udbytter, men med et lavt proteinindhold. Der var stort set ikke ukrudt i vekselhveden, selv ikke i marker med et meget stort ukrudtstryk, når der dyrkes vårsået afgrøder.

Såning her i november 2019

En forudsætning for såning her i efteråret er, at marken er vel afdrænet og der kan laves et perfekt såbed.

Foderstoffirmaerne har følgende sorter klar til salg:

Thorus, Harenda, Alondra og Jack. Jack er mere modtagelig for gulrust end de øvrige sorter og dermed større risiko for et udbytte tab.

Der bør tilstræbes 450 -500 planter pr. kvm.