Pløj kun hvert 3. år

Ploven konserverer spiringsevnen på ukrudtsfrø og sikrer dem overlevelse i 10 til 50 år

GroundsWell 2019: I sommers besøgte jeg Groundswell, No-Till Show and Conference. Her hørte jeg den franske landmand Frederic Thomas fortælle om sit syn på ukrudt. Lige siden har jeg ikke kunnet slippe hans ord og vil dele hans grundtanke her. Hans pointe er, at vi med ploven konserverer ukrudtet. Frø registrerer hvilken dybde de bliver placeret i og indretter deres spirehvile derefter. Ukrudts frø placeret dybt vil være spiredygtige i 10-50 år afhængig af art. Mens frø placeret øverligt vil gøre sig klar til at spire med det samme eller til næste forår. Øverlige frø vil for en større dels vedkommende, bliver spist af biller (æder 1000-4000 frø pr. m2 pr. dag) eller fugle, - de naturlige fjender. Og selv ukrudtsfrø hører under kategorien, organisk materiale, der nedbrydes naturligt og effektivt i de øverste jordlag.

Ploven fremmer frøpuljen. Og det er derfor helt essentielt at vi ikke pløjer pr. automatik, men efter behov. Øverlig jordbearbejdning er ofte nok til et godt såbed. Og Frederic Thomas fortsætter: Sparede omkostninger til pløjning skal bruges til frø vi kender spirehvilen på, - kulturplanterne. Efterafgrøder eller alternativt, den næste afgrøde skal sås samtidig med tærskningen, for at minimere ukrudtsproblemerne, herunder rodukrudt. Frederic´s vinterbyg sås derfor i en blanding af efterafgrøder, som afgræsses af får. Og raps sås sammen med efterafgrøder der uddør i løbet af vinteren. Tiltag som har fremmet hans mål om kun at pløje hvert 3. år.

Erik Kristensen, fra Groundswell, No-Till Show and Conference. Tel. 61974911