Jorderfagruppen fik ”jord i hovedet”

Dette års erfagruppe i Jordfrugtbarhed har nu afsluttet forløbet med det sidste møde, og tre af deltagerne var næsten ved at blive væk i en tæt efterafgrøde. Gul sennep sået på mellemgod jord d. 3. august imponerer. Sået efter helsæd og tildelt lidt husdyrgødning.

Der er gravet mange huller i år i deltagernes marker, og der er hver gang følt og duftet på jord, ledt efter regnorme, og røddernes dybde og orientering er nøje fulgt. Fokus har været på det helt centrale: hvordan forbedrer vi jordens frugtbarhed og / eller undgår at frugtbarheden bliver mindre. Det er helt enkelt et tema, som har givet os ”jord i hovedet” og på hjernen.

Truslerne mod jordens frugtbarhed er kort fortalt følgende:

1. Tab af organisk stof fra jorden

2. Skadelig jordpakning

3. Erosion.

Vi har haft mest fokus på organisk stof og en drøftelse af, hvad hver enkelt landmand gør og kan gøre for at holde en positiv organisk stofbalance. Det tager mange år at øge jordens indhold af organisk stof, men bare man ved, at det går i den rigtige retning, kan man også undervejs nyde effekterne af dybere rødder, større vandhusholdning, bedre næringsstofforsyning m.v. Kløvergræs i sædskiftet er ved at blive standard hos alle, - også når det ikke umiddelbart kan udnyttes af dyr. Biogasanlæg vil gerne aftage det, og så skal der forhandles om, hvad man får i bytte for det.

I de fleste spadestik vi tog, oplevede vi en lækker jord, med mange rødder, regnorm og ikke nogen markant pakning i pløjedybden. Enkelte gange kom vi ned i komprimeret jord og har talt om, hvordan det bliver løsnet. Helst i en kombination af tidligt såede efterafgrøder, hvor olieræddike indgår, og lidt mekanisk løsning under pløjedybde. Efter mekanisk løsning må der ikke køres på arealet, før året efter, så efterafgrøden får fred til at fylde sprækker og revner ud, uden at jorden genpakker. Færre og mere øverlig pløjning er også anbefalet, især hvis der ikke er behov for normal dyb pløjning.

Med det våde efterår i baghovedet må vi erkende, at vi skal passe endnu bedre på vores jorde fremover, og forhindre tung trafik, bruge faste kørespor, GPS, blive bedre til at løsne med tidligt såede efterafgrøder og tilføre jorden mere organisk stof (kulstof) end vi fjerner.

Michael Tersbøl

51532711

mte@oerd.dk