Hvornår må jeg gødske mine arealer i efteråret?

Fristen for at gødske arealerne i år udløber lige om lidt. I nogle kommuner er fristen dog rykket lidt pga. de store mængder nedbør.

Den faste gødning må spredes fra høst til 20. oktober på arealer, hvor der enten er vinter afgrøder eller overvintrende græs/kløvergræs. Er der ikke afgrøder på arealerne, så må den faste gødning udbringes på arealerne mellem 20. oktober og 15. november, hvis gødningen nedbringes inden 4 timer.

Den flydende gødning måtte udbringes fra høst til 1. oktober på arealer med vinterraps og etablerede arealer med fodergræs samt kløvergræs. Derudover må den flydende gødning udbringes fra høst til 15. oktober på arealer med frøgræs. Dette kræver dog at der er lavet en kontrakt for 2020 på frøgræs.

Der har været store nedbørsmængder i slut august og i september, hvilket har gjort at mange kommuner har rykket datoen for hvornår flydende gødning må spredes på vinterraps og fodergræs samt kløvergræs til d. 15. oktober.

De grønne områder er kommuner, hvor fristen er udsat.

Læs mere i Husdyrgødningsbekendtgørelsen (BEK nr. 760, kap. 10, § 28 stk. 10 og 11 samt § 29 stk. 3).

Kortet med kommunerne er fra landbrugsinfo.dk.