Bedre forhold for udegående dyr om vinteren

Fødevarestyrelsen har netop udsendt nye tilpassede retningslinjer for udegående kreatur i vintervejr. De understøtter en høj dyrevelfærd og bedre sikkerhed for, hvordan reglerne overholdes hos de landmænd, der har kreaturer gående ude om vinteren.

Det er først og fremmest dyrenes tilstand, der danner grund for kontrollens afgørelse af forholdene om vinteren. Det indskærpes i de nye tilpassede retningslinjer for udegående kreatur i vintervejr, som Fødevarestyrelsen netop har udsendt.

For sunde robuste dyr med godt huld og godt hårlag, der er tilvænnet til at gå ude, stilles der ifølge Fødevarestyrelsen præciserede retningslinjer ikke et konkret krav om læskur eller tæt skov som dyrene kan gå ind i, hvis dyrene sikres græsdækkede arealer, et tørt leje og muligheden for at finde læ. Men er der ugunstige vejrforhold, og kan disse krav ikke opfyldes, så skal der stadig være adgang til læskur.

Fakta:

Dyr der går ude om vinteren skal være:

  • Robuste og være tilvænnet til at gå ude.
  • Være ved godt huld og have et godt og tæt hårlag.
  • Dyrene skal være rene og have adgang til et tørt leje.
  • Der skal være græsdækkede arealer.
  • Dyrene skal have mulighed for at finde læ, fra de naturlige forhold på stedet, evt. suppleret af managementtiltag.

Hvis dyrene opholder sig ude, uden adgang til særligt beskyttende forhold, så skal de straks flyttes, hvis vejret bliver dårligt.