Er kløvergræsmarkerne gode nok til næste års græsproduktion.

I løbet af den næste måneds tid bør det afgøres, hvilke marker der skal pløjes til foråret.

Vi ser mange kløvergræsmarker, der har en meget dårlig kløverandel og mange pletter, hvor der ikke er de optimale 350 – 450 græsmarksplanter pr. M2.

Det er især kløvergræs på udvandet jord, der er meget skadet efter sidste års tørke.

I ældre græsmarker er de første tegn på, at det er ved at være tid til omlægning, når mælkebøtte, skræpper og kvik optræder jævnt fordelt i marken.

Græsarealet kan erstattes med majs, grønært og byghelsæd.

Det er vigtigt at få afstemt med kvægkonsulenten, hvor lille et græsareal, der kan være på ejendommen.

Er alt kløver forsvundet i markerne, vil der være en meget dårligere forfrugtsværdi i kornmarken i 2020.

Det får så indflydelse på hvordan mark- og udsædplanen for 2020 skal sammensættes.