Manglende efterafgrøder kan føre til både KO og bøder!

Det kan altså godt betale sig lige at tjekke op på hvor mange ha man har indberettet med pligtige efterafgrøder, så man sikrer at der hverken er anmeldt for lidt eller for meget i forhold til gældende krav. Der er ændringsfrist frem til 10. september, så det er lige nu, der skal tjekkes op på det!

Der gives KO-sanktion for manglende etablering af pligtige efterafgrøder, men der gives også en bøde for overanmeldelse af de pligtige efterafgrøder.

Eksempel:

Landmand har 100 ha, hvoraf der er et krav til pligtige efterafgrøder på de 14 % svarende til 14 ha.

Landmanden har 4 ha i efterafgrødebanken han har opsparet fra tidligere år.

I Gødningskvote og efterafgrødeskemaet har landmanden indberettet 20 ha med pligtige efterafgrøder.

Ved en kontrol fra Landbrugsstyrelsen konstateres det at der kun kan godkendes 10 ha pligtige efterafgrøder.

Får denne landmand mon KO og/eller en bøde?

Kravet på de 14 ha med pligtige efterafgrøder er overholdt, da han har 10 ha godkendt med pligtige efterafgrøder samt de 4 ha efterafgrøder fra ”banken”.

MEN! Da der blev indberettet 20 ha pligtige efterafgrøder og landmanden kun har fået godkendt de 10 ha, så vil det udløse en bøde for de sidste 10 ha, der mangler med pligtige efterafgrøder.

Bøden anslås ifølge Landbrugsstyrelsen at være omkring 1.200 kr./ha!

Så få tjek på dine pligtige efterafgrøder nu.