Ligner dit markkort et kludetæppe?

Så er der gratis hjælp at hente i ”Ordning for erhvervsrettet jordfordeling”, der er åbnet her pr 1. september og løber frem til 15. november

Det er bedre at bruge tiden i marken end på landevejen. Det er de færreste i tvivl om. Derfor er denne ordning virkelig en god nyskabelse, når driftsøkonomien skal vægtes. Så slå dig sammen med andre landmænd og kom i gang!

Fakta:

• Man kan få dækket udgifter på op til 3.500 kr. pr. omfordelt hektar.

• Landmændene skal gå sammen i en forening med mindst fem lodsejere og sende en samlet ansøgning, der skitserer, hvordan en jordfordeling blandt medlemmerne kan se ud.

• Private landinspektørfirmaer kan hjælpe med at gennemføre erhvervsrettet jordfordeling

• Der er afsat 10 mio. kr. i 2019. Tilskud bliver tildelt efter først til mølle princippet.

Ordningen giver gode sidegevinster både for den lokale trafik og for klimaet, fordi mejetærskere, gyllespredere og andre landbrugsmaskiner kommer til at køre mindre rundt på landevejen end før.