Husk frist for ansøgning om tilskud

Ansøgningsrunden om nye 5 -årige Økologi -og Pleje af græs tilsagn udløber 30-09-2019. Ansøgninger der er blokeret for indsendelse, har dispensation til 31-10-2019.

Ikke alle ansøgninger er klar til at blive sendt ind, hvis der er producentskifter eller lignende, der ikke er sagsbehandlet endnu hos landbrugsstyrelsen. Til disse ansøgninger er der givet dispensation til den 31-10-2019.

Det er vigtigt at få gennemgået markerne og tjekke at de er, som man forventer de skal være de næste 5 år.

Nedskrives arealerne i 5 års perioden, vil der komme krav om tilbagebetaling af udbetalt tilskud.

Pleje af græsarealer:

Er der ansøgt et nyt tilsagn om pleje af græs- og naturarealer, med pligt til afgræsning, skal indhegningen gennemgås, så den passer med kortet.

Der findes et fakta-ark hos landbrugsstyrelsen, angående ”Pleje af græs- og naturarealer”.

Se link: https://lbst.dk/tilskudsguide/pleje-af-graes-og-naturarealer-tilsagnstype-66-og-67-5-aarige-tilsagn/#c40088

Hvis der vælges fast græsningstryk, hvilket kun kan søges, når arealet ikke skal modtage grundbetaling, er der særlige krav.

Se gerne ”Særligt for betingelsen om fast græsningstryk”