Kartoffeldemo med elektronisk indslag

Man kan blive meget klogere på sin kartoffeloptager og sin sorterer.

Hvor mange slaw får en kartoffel egentlig under optagning og sortering? Det afhænger i den grad af landmandens opmærksomhed og forstand på indstilling og beskyttelseslister på begge dele.

Det var en af de ting, deltagerne blev meget klogere på ved temadagen om Topkvalitet i økologiske spisekartofler i tirsdags, som blev afviklet i ØL-regi med deltagelse af konsulenter fra ØRD og SAGRO. Den elektroniske kartoffel blev kørt igennem både optager og sorterer flere gange, og på sin mobiltelefon kunne planteavlskonsulent Birgitte Andersen følge de gange, hvor den gav ”lyd” fra sig. Det afslørede flere steder, hvor en kold kartoffel kan komme slemt til skade, så nu er der god tid til at få finjusteret udstyret, inden der skal tages op til lager.

Efterfølgende var der fokus på kartoffelskimmel, hvor Økologirådgivning Danmark har leveret et fakta-ark om forebyggelse. Vigtigheden af at sætte kartofler, der er parat til en hurtig start, blev understreget. Det gælder ikke mindst, hvis man dyrker skimmelmodtagelige kartofler. UV-lys til desinficering af vaskevand samt oplæg til sortsoversigter over forskellige kartoffelsorter var også blandt emnerne, indtil man rundede af med en ”ønskeseddel” over emner, man gerne ønsker afprøvet i forsøg med økologiske spisekartofler.

En ny dyrkningsvejledning for økologiske spisekartofler blev udleveret til alle.

Hele dagen var gratis for deltagerne, da den er et led i projektet Topkvalitet af økologiske spisekartofler, der støttes af Kartoffelafgiftsfonden og Fonden for Økologisk Landbrug.

På billedet ses den orange og blå elektroniske kartoffel på vej gennem optageren.