Husk fokus på fodsyge i kornrige sædskifter

I år er der set flere ødelæggende angreb af fodsyge, som har resulteret i tvangsmodne aks eller udbredt lejesæd i vintersæd.

Det har især været galt med fodsyge i hvede og rug, og det milde efterår og vinter 2018-19 har forstærket angrebet.

I økologisk landbrug er et godt sædskifte et alfa og omega. Men især på planteavlslandbrugene dyrkes korn ofte 2 -3 år i træk, og så er det klogt at have fokus på fodsyge. De mest betydende fodsygesvampe er knækkefodsyge , som mest angriber rug og hvede, og goldfodsyge, som rammer især hvede hårdt. Da fodsyge svækker stænglerne eller rødderne, hæmmes næringsstofoptagelse og vækst i betydelig grad.

Goldfodsyge angriber rødderne, og i værste fald dør de. Angreb i hvede starter allerede om efteråret og fortsætter gennem vækstsæsonen. Det typiske billede er, at hveden begynder at gulne sidst i juni. Rødderne er på det tidspunkt døde og mørkfarvede, hvilket påvirker udbyttet og kernekvaliteten drastisk. Et godt sædskifte andet end korn har stor effekt. Havre er korn-undtagelsen, som kan sanere mod goldfodsyge, mens det bør undgås at dyrke vinterbyg og rug/triticale før hvede. Vinterhvededyrkning bør undgås eller begrænses meget på sandede, lette jordtyper, da angreb her giver store tab. Såning efter 1. oktober, hvor temperaturen er lavere, mindsker angreb.

Knækkefodsyge kan smitte både efterår og forår. Den angriber de unge blade ved basis af planten, og gennemtrænger efterhånden også stænglen og svækker den. Kraftige angreb resulterer ofte i tidlig lejesæd og dermed en vanskelig høst. Svampen overlever på døde planterester, og derfor vil nedpløjning og en god omsætning i jorden forebygge. Den kan overleve 2-3 år i jorden, og derfor skal for meget vintersæd i træk undgås, ligesom der skal ikke-kornarter ind i sædskiftet. Rugdyrkning flere år i træk er der stor risiko ved. Sen såning ved lave temperaturer efter 1. oktober er et absolut must ved rugdyrkning i et kornrigt sædskifte.

Kjeld Forsom.