Demodag - Topkvalitet i økologiske spisekartofler. Tirsdag den 27/8 kl. 9.30 - 14.30

Vi byder velkommen til demodag. Formiddag hos Kartoffelavler Martin Ravn; Lindegårdsvej 1, Hovborg. Eftermiddag hos ØRD/Sagro, Majsmarken 1, Billund Tilmelding senest d. 22. august til Anne Eriksen, aer@oerd.dk eller tlf. 23348514.

Program

09.30 – 10.00 Velkomst og kaffe/brød
10.30 – 11.30  Undgå mekaniske skader under optagning. Demonstration af den elektroniske kartoffel der måler fysiske påvirkning på kartoflen i optageren (Birgitte Andersen – SAGRO;) Vi gennemgår og drøfter med does and donts ift. mekanisk skade under optagning
11.30 Kørsel til ØRD/SAGRO i Billund
12.00 Frokost
12.45 Gennemgang og nedslag i ny dyrkningsvejledning for økologiske spisekartofler (Anne Eriksen, Kjeld Forsom, ØRD)
13.05 Betydning af fysiologisk alder på lægge-materiale (Kjeld Forsom, ØRD)
13.25 Faktaark om handlingsplan mod skimmel  (Anne Eriksen, ØRD)
Kaffen kommer rundt
13.45 Indlæg om UV-lys til behandling af vaskevand (Anne Eriksen, ØRD)
14.10 Input til ny sortsoversigt, markedsnotat for økologiske kartofler og anbefaling fra ØL’s tværfaglig kartoffelpanel (Anton Rasmussen, Økologisk Landsforening)
14.30 Tak for i dag

Demonstrationen afholdes i forbindelse med projektet, 'Topkvalitet i økologiske spisekartofler', der er finansieret af Kartoffelafgiftsfonden og Fonden for Økologisk Landbrug.

Hele arrangementet er gratis og støttes af: