Ud med fluerne!

Ingen gider at det kribler og krabler!

Indtil videre er sommeren gået nogen lunde roligt med hensyn til kalve og fluer. Forholdene har været gode, og med det mener jeg, at temperaturerne de fleste dage har været optimale mellem 15 og 22 grader for kalvene. Ligeledes har det været tørt, og alt andet lige har det været rimelig nemt at holde strøelsen tør. Og nu er vi så nået derhen, hvor der skal fokus på en evt. kommende flueplage. Fluerne er en kæmpe kilde til smitte, da de uden hindringer flytter bakterier rundt over det hele, for ikke at nævne den stressfaktor de påvirker kalve og køer med, når de kravler i mule, øjne og øre, eller afsparkede maskiner i malkestalden for medarbejderne. Så ud over at holde skåle og bokse/hytter rene, skal det overvejes hvordan der kan blive færre af de små bevingede kræ.

Selvom vi ikke må bruge gift til fluerne, er der flere håndtag at trække i.

Man kan bryde fluernes livscyklus ved at muge én gang ugentligt. Dette er tidskrævende, dyrt i halm og meget effektivt. Man kan også vælge alternative midler til strøelse, hvor fluerne ikke kan leve.

Sand er fri for fluer, men bliver hurtigt fugtigt og mudret, og skulle der komme et par kolde nætter, kan kalvene ikke holde varmen, da sand leder den væk.

Flis, hvis den er tør, har heller ikke fluer, den suger nogenlunde, men kan være hård og stikkende alt efter hvilken kvalitet man kan få fat i.

Savsmuld kan i nogle tilfælde være dyrt, men det er fast, suger godt og er lyst og friskt.

Spagnum har samme kvaliteter som savsmuld, dog er det mørkt, men om det har betydning, kommer an på øjnene der ser.

Det vigtigste er dog at der bliver taget en aktiv beslutning om at bekæmpe fluerne, så alle dyr og mennesker på ejendommen kan få en stressfri sommer.

Birgitte Kjemtrup Høyer, ØkologiRådgivning Danmark.