Bygfluer truer dyrkning af vårhvede.

Meget alvorlige angreb vanskeliggør vårhvededyrkning i nogle lokalområder i Danmark. Tjek din vårhvedemark for angreb nu inden høst.

Igen i år er der i nogle områder konstateret meget kraftige angreb af bygflueangreb i vårhvede. Endnu er der kun konstateret få alvorlige angreb i vårbyg. Forekomst af bygfluer er fulgt ved hjælp af fangst på limplader flere steder i Danmark. Der er meget betydelige forskelle rundt i landet fra stort ingen fangst af bygfluer til rigtig høje forekomster.

Biologi - bygflue

Bygfluen angriber i tidlig efterår vintersæd, hvor dens larve angriber vækstpunktet og retarderer skuddet. Larven overvintrer i skuddet og forpupper tidlig forår. Bygfluen begynder at flyve i maj til midt juni. Her lægger den æg på blade af vårsæd og indtil videre har den stort set kun angrebet vårhvede. Den forpupper sig igen sidst i juli og er klar til efteråret igen med fluestadie til æglægning i vintersæd.

Undersøg din vårhvede for angreb af bygfluer.

Angreb af bygfluer er meget nemme at opdage. Planter med bygflueangreb er lavere end ikke angrebne, hvilket resulterer i en meget uens plantehøjde i marken. Se foto.

Bygfluen lægger æg på bladene og larver kravler ned til skuddet og gnaver på siden af stænglen mellem øverste knæ og akset se foto. Stænglen skades og akset hæmmes i vækst.

Der meldes om skønnede udbyttetab på mellem 30 – 50 % af udbyttet ved kraftige angreb.

Hvad kan der gøres?

Marken på foto 1 er næsten 100 % angrebet. Afhængig af hvor gunstige vækstforholdene er resten af sæsonen kan forventes udbyttetab mellem 20 – 50 %. På denne lokalitet blev fanget meget store mængder af bygfluer. De foregående 2 år er der også konstateret angreb i 2017 kraftige angreb, færre i 2018 og nu igen kraftige i 2019. Med den viden vi har i øjeblikket, fravælges vårhvede på denne lokalitet i markplanen i 2020 eller reduceres kraftigt.

Vil det have betydning at undlade dyrkning af den åbenbart mest betydende vært for sommergenerationen?

Det kan der kun gættes på. Men på den pågældende lokalitet er opformeret en stor bestand af bygfluer som giver store risici for vårhvededyrkning. Skal vårhvede fravælges overalt? Nej, men konstaterer du kraftige angreb i vårhveden i år, så er der en stor bestand i området og da bør det overvejes alvorligt så udbyttetab kan undgås. Det vides ikke om det på sigt har betydning for opformering af bygfluer.

Der er adskillige uafklarede spørgsmål omkring bygfluer, som ingen kender svarene på. Bemærk at bygfluen kan formere sig på andre kornarter og græsser.